Sådan får du den bedste oversættelse

Leder din virksomhed efter oversættelse, men er i tvivl om, hvad I skal gå efter for at sikre jer en høj kvalitet. Da kan I blive klogere på, hvad I bør fokusere på og gå efter i dette indlæg.

 

En god oversættelse er

Det kan faktisk være vanskeligt at få overblik over, hvad en god oversættelse indebærer. Dog er der nogle fælles kendetegn, som de fleste vil være enige i. Det overordnede formål med en oversættelse er helt konkret, at det er oversætterens opgave at formidle det samme budskab som er i den tekst, der skal oversættes. Hvis oversættelsen for eksempel omfatter oversættelse af undertekster i en film fra et sprog til et andet, så skal betydningen af replikkerne matche det oprindelige sprogs betydning. Og her kan Google Translate ikke altid være behjælpelig, hvis man vil have den helt korrekte betydning. Derfor er kyndige oversættere relevante at bringe ind i processen, hvis man vil sikre sig en høj kvalitet af oversættelsen.

En professionel oversætter sikrer et højt kvalitetsniveau

Det er desværre stadig meget udbredt, at virksomheder vælger interne ”tilfældige” medarbejdere til at udføre oversættelse. Det vil sige, at disse medarbejdere er ikke specialister i oversættelser, men de kan måske det sprog, som der skal oversættes til. Men det går i de fleste tilfælde ud over kvaliteten.

Som på så mange andre områder, så er det mest optimale at vælge en fagkyndig person, som kan udføre håndværket professionelt. Kyndig oversættelse kræver en uddannelse og erfaring. Der findes en kvalitetssikring, som hedder den internationale standard ISO 17100 ved oversættelse. Hvis oversætteren eller oversættelsesbureauet kan leve op til dette, har du et godt udgangspunkt for en god oversættelse.

Så kommer næste vigtige punkt, som er, at oversætteren har kendskab til det område, der skal oversættes. Hvis oversætteren er specialist i den branche, er det med til at øge kvaliteten, fordi den kender til fagsproget inden for området på det pågældende sprog, der skal oversættes til.

Samarbejd med oversætteren for et optimalt resultat

Hvis resultatet skal blive helt optimalt anbefales det, at virksomheden giver oversætteren relevante informationer og betegnelser, så oversættelsen bliver som virksomheden ønsker. Er der tale om en hjemmesidetekst, som skal oversættes, kan relevante informationer for eksempel være:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hvilke fagbegreber er de korrekte i sammenhængen?

Som virksomhed skal man være opmærksom på, at det kan tage tid at få en god oversættelse, hvis sværhedsgraden er høj, og omfanget af opgaven er stort. Til arbejdet skal man huske på, at der både skal afsættes tid til at finde materiale, at oversætteren sætter sig ind i opgaven, at den udfører opgaven, publicering på hjemmeside og lignende.

2018-08-12T19:50:23+02:00