Sådan får du den bedste oversættelse

Leder din virksomhed efter oversættelse, men er i tvivl om, hvad I skal gå efter for at sikre jer en høj kvalitet. Da kan I blive klogere på, hvad I bør fokusere på og gå efter i dette indlæg.

 

En god oversættelse er

Det kan faktisk være vanskeligt at få overblik over, hvad en god oversættelse indebærer. Dog er der nogle fælles kendetegn, som de fleste vil være enige i. Det overordnede formål med en oversættelse er helt konkret, at det er oversætterens opgave at formidle det samme budskab som er i den tekst, der skal oversættes. Hvis oversættelsen for eksempel omfatter oversættelse af undertekster i en film fra et sprog til et andet, så skal betydningen af replikkerne matche det oprindelige sprogs betydning. Og her kan Google Translate ikke altid være behjælpelig, hvis man vil have den helt korrekte betydning. Derfor er kyndige oversættere relevante at bringe ind i processen, hvis man vil sikre sig en høj kvalitet af oversættelsen.

En professionel oversætter sikrer et højt kvalitetsniveau

Det er desværre stadig meget udbredt, at virksomheder vælger interne ”tilfældige” medarbejdere til at udføre oversættelse. Det vil sige, at disse medarbejdere er ikke specialister i oversættelser, men de kan måske det sprog, som der skal oversættes til. Men det går i de fleste tilfælde ud over kvaliteten.

Som på så mange andre områder, så er det mest optimale at vælge en fagkyndig person, som kan udføre håndværket professionelt. Kyndig oversættelse kræver en uddannelse og erfaring. Der findes en kvalitetssikring, som hedder den internationale standard ISO 17100 ved oversættelse. Hvis oversætteren eller oversættelsesbureauet kan leve op til dette, har du et godt udgangspunkt for en god oversættelse.

Så kommer næste vigtige punkt, som er, at oversætteren har kendskab til det område, der skal oversættes. Hvis oversætteren er specialist i den branche, er det med til at øge kvaliteten, fordi den kender til fagsproget inden for området på det pågældende sprog, der skal oversættes til.

Samarbejd med oversætteren for et optimalt resultat

Hvis resultatet skal blive helt optimalt anbefales det, at virksomheden giver oversætteren relevante informationer og betegnelser, så oversættelsen bliver som virksomheden ønsker. Er der tale om en hjemmesidetekst, som skal oversættes, kan relevante informationer for eksempel være:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hvilke fagbegreber er de korrekte i sammenhængen?

Som virksomhed skal man være opmærksom på, at det kan tage tid at få en god oversættelse, hvis sværhedsgraden er høj, og omfanget af opgaven er stort. Til arbejdet skal man huske på, at der både skal afsættes tid til at finde materiale, at oversætteren sætter sig ind i opgaven, at den udfører opgaven, publicering på hjemmeside og lignende.

2018-08-12T19:50:23+02:00

Forskellige typer af oversættelse

Selvom det muligvis ikke er alle, der vil være ved det, så har de fleste prøvet at gå ind på Google Translate for at oversætte et tekststykke fra en sang, fra en faglig tekst eller andet for at få en overordnet betydning. Til det formål kan det være et udmærket værktøj. Desværre er Googles oversættelsesværktøj ikke hensigtsmæssigt i forhold til at oversætte tekster professionelt og korrekt. Her har kompetente oversættere nogle andre værktøjer og metoder, som øger kvaliteten af oversættelsen. Men hvilke typer af oversættelsesopgaver findes der, som skal bruges til professionelt brug?

Typer af oversættelse til professionelle formål

Nogle af de typer af oversættelser, som er vigtige, at de er helt korrekte, er for eksempel:

  • Brugsanvisninger
  • Juridiske dokumenter

I brugsanvisninger skal det være klart og tydeligt, hvordan man kan benytte et produkt, hvad man ikke må gøre og lignende. Hvis dette ikke står tydeligt, så man kan forstå det, kan virksomheden risikere at miste mange penge. For anvender forbrugeren det aktuelle produkt på en måde, hvor man kan misforstå brugsanvisningen, så kan virksomheden komme til at hæfte for det. Og det kan koste dyrt. Derfor er det vigtigt for virksomheder at investere i erfarne oversættere, så der ikke hersker tvivl om brugsanvisningerne.

Med henblik på juridiske dokumenter er det samme gældende. Det er vigtigt, at lovmæssige foranstaltninger er korrekt formuleret, så vi kan overholde loven.

Oversættelsestyper til virksomheder og karriere

En af de mest udbredte oversættelsestyper er oversættelse til hjemmesider. Her er det også relevant, at oversættere forstår det aktuelle CMS system – for eksempel WordPress – så de ved, hvordan teksten er sat op på siden. De bør også kende til indholdet på hjemmesiden, så det nye indhold kommer til at passe til det nuværende tekst. Der skal være en sammenhæng mellem det nuværende tekst og den nye tekst, der skal lægges op. Dertil er SEO og anden form for optimering af teksten vigtig i dagens digitale verden, for at den pågældende virksomhed kan være konkurrencedygtig online. Når vi er ved virksomheder, så findes der også reklamer og annoncer som typer af oversættelser. Disse er vigtige at få formuleret korrekte for en virksomhed, da det har indflydelse på at fange kundernes opmærksomhed.

Ser man på karriere, så er der mange, der vælger at få oversat deres CV til et andet sprog, som er aktuelt i den virksomhed, de søger. Hvis du søger i en international virksomhed, hvor modersmålet er engelsk, så vil du kunne få et forspring, hvis dit CV er oversat til engelsk på professionel vis.

Oversættelse af undertekster er også en af de mest udbredte typer af oversættelse. Her kan fejl blive set af millioner af mennesker, derfor anbefales det, at man vælger oversættere til at udføre dette for at undgå fejl mest muligt.

Har du brug for en professionel oversættelse? Så er du velkommen til at kontakte os for et tilbud på info@dotranslations.com eller telefon 40 60 10 66.

2018-08-10T14:33:58+02:00